Styrelsemöte

Beskrivning saknas.
Styrelsemötena för Nordvärmlands Snöskoterklubb hålles förnuvarande digitalt, över Teams på grund av rådande Covid-19 situation