Styrelsemöte

Tidigare digitala Teamsmöten ersätts nu av fysiska möten.

_____________________________________________________

Årsmöte i Sysslebäck

Nordvärmlands Snöskoterklubb inbjuder till årsmöte
3 november klockan 18.00 på Jaktstugan.

Varmt välkommen!

______________________________________________________