Medlemmar

Försäkring

Teckna skoterförsäkring hos Svedea motorförsäkring , så stödjer du vår skoterklubb, samtidigt som du som är medlem får 10 % på premien.
Vill du köpa försäkring gör du det enkelt på www.svedea.se.

_____


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har på initiativ av Nationella Snöskoterrådet tagit fram denna film som syftar till att visa på varför skoterkörning på åkermark, skogsplanteringar m.m. ska undvikas.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE SKOTERKLUBBENS & LEDERNAS FRAMTID

Inför säsongen 2022/2023 så har vi fortsatt närmare samarbete med Branäs Motorförening. I klartext innebär detta att ett samarbetsavtal är upprättat mellan Branäs Motorförening och Nordvärmlands skoterklubb.

Syftet: Är att reglera fördelningen av arbetsinsatser, intäkter och kostnader relaterade till skötsel av alla leder som sladdas.

Avtalet: Det omfattar försäljning av gemensamma ledavgifter, samt ansvar för ledunderhåll såväl vinter som sommar.

Mest belastad led. Det finns en led som går från Branäs till Bredsjön. Denna sträcka på c:a 9 km åker flertalet av Branäsbergets skoteråkare, som är ett  lämplig utflyktsmål. Då kan man förstå att det blir ett mycket hårt slitage på denna led kontra de andra lederna.
Där finns en grillstuga vid sjökanten, samt en utegrillplats med tak.

Värt att nämna i sammanhanget är, att det finns mer än 250 st skotrar på Branäsberget.

Därför avser vi nu prova med att en skoter med sladd, skall utgå från Branäs och sladda just denna led varje dag om så kräver.

Motorföreningen har uppfört en nybyggd skoter bod. Därifrån kommer vi att utgå och den använder vi tillsammans.

Det är många mil att sladda. Vi sladdar 80 mil i veckan T/R. Så Ni måste ha förståelse för att vi kommer att bli tvungna att prioritera de mest åkta lederna, detta på bekostnad av att andra leder inte blir sladdade så ofta.

Vår målsättning är: Vi skall sladda leden från Dollarstore i Torsby till norska gränsen i norr en gång / vecka och söderut på östra sidan älven till Långberget – Sysslebäck och ner till Likenäs – Branäs.

Nytt för i år:  Vi har och håller på att  teckna Nyttjanderätts avtal med markägare för snöskoterlederna där våra leder går.  Detta innebär att vi nu kommer att ha möjlighet att ta ut en ledavgift  när man åker på våra leder.

Under  kommande säsong kommer vi att genomföra kortkontroller. Fordon som påträffas utan giltigt ledmärke påklistrat på sin skoter, kommer att anmälas och påföras en administrativ avgift på 800:- samt en avgift för den aktuella tiden. Det är förarens uppgift att se till att ha giltigt ledkort på sin eller lånade skoter för att få framföras på Nordvärmlands leder. Vid köp av dagkort utlämnas ingen dekal. Där gäller att man uppvisar en Swish-inbetalning med sin telefon.

Vi kommer även i år att engagera ett antal ledvärdar, som Ni kan möta på våra leder. De har gula varselvästar märkta med LEDVÄRD/LEDKONTROLL på ryggen. Ledvärdarna har flera uppgifter. Vi skall vara behjälpliga och bistå Er skoteråkare med vad ni önskar vilja ha hjälp med.

Funderar ni på något, tveka inte att fråga eller be om hjälp, litet som stort.

Andra disciplinära uppdrag är också att se till att man håller sej på lederna och ej avviker från dessa. Dessutom måste vi naturligtvis se till att Ni har löst ledavgift och ev.ett medlemskort om Ni vill stödja NVSSK och därmed bidrar till att vi kan fortsätta att ha bra skoterleder.

Vi uppmanar alla till att lösa led/medlemskort, då kan vi fortsätta med att förbättra våra leder.

www.nvssk.se

Lös led-/medlemskort så får vi resurser att förbättra våra leder och vår maskinpark!

LEDSTÖD/LEDKORT säsongen 2024:

Dagkort 125 kr

Säsongskort 850 kr

MEDLEMSKORT 2024

Enskild 200 kr

NVSSK:s LEDKARTA

Pris: 150 kr
Den finns att köpa vid våra försäljningsombud.
Kartan kan även skickas per post för 175 kr om betalning görs i förväg.

LEDKORT, MEDLEMSKORT samt LEDKARTA kan köpas hos:

Bograngens Lanthandel – Ellinor Syversen
Långbergets Sporthotell AB – Dan Norström
Motorshopen i Sysslebäck – Fredrik Arnesson
Yamaha Store i Bjälverud – Ludde Eriksen
ICA Nära Likenäs Allköp – Mattias & Johanna
Höljes Camping – Saga Häremo 070- 326 99 06

Dessa kan också förbetalas till Bankgiro 130-7404 eller
Swish 123 276 62 69
Vipps 579 375 
(för norrmän) 

Från utlandet: IBAN: SE72 8000 0833 6001 3081 3926
BIC SWEDSESS

Glöm inte skriva namn och adress samt mejladress!

Medlemskorten skickas ej ut. Inbetalningsavgift bekräftar medlemskap.