Styrelsen

Ordförande
Mattias Henriksson, Överbyn 26, Torsby, 070 2466002

Vice ordförande
Remi Karlsson, Skråckarberget 2, Bograngen, 070 5365465

Redovisningsansvarig
Ida Broberg, Ringvägen 11, Sysslebäck, 073 0772372

Sekreterare
Martin Törnkvist, Steningevägen 4, Sysslebäck, 070 2115936 

Kassör
Kjell Wester, Uppgården 17, Likenäs, 070 5644485

Ledamöter
Kjell Halvorsen, +4790976632
Halvor Sagmoen, +4790176935
Tomas Braneby, 070 2168112
Patrik Nordqvist, 070 3120348

Suppleanter
Knut Sandberg
Andy Arntsson
Lennart Steen
Oskar Andersson Björk
Charles Darren

Valberedning
Tore Karlsson
Johan Berglund